Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke structuur -en uitvoeringsplannen  /  Ruimtelijke structuurplannen  /  Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen stelt een ruimtelijk kader voor het provinciale beleid op langere termijn voorop. Het schept voor de provincie de voorwaarden en de mogelijkheden om het ruimtegebruik in West-Vlaanderen bij te sturen en te ontwikkelen.
Dit gebeurt onder andere door de opmaak van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar ook door de gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen (al dan niet) goed te keuren en door op het terrein specifieke projecten te ondersteunen en te realiseren.

Op 6 maart 2002 werd het PRS West-Vlaanderen goedgekeurd. Dit document bevat de lange termijn visie van de provincie en schept de voorwaarden en mogelijkheden om het ruimtegebruik in West-Vlaanderen bij te sturen en te ontwikkelen.

Tien jaar na het goedkeuren van het structuurplan werd vastgesteld dat bepaalde doelstellingen waren behaald en nieuwe uitdagingen zich aanboden. De planningscontext was gewijzigd en er was nood aan actualisering. Daarmee werd de herziening van het PRS 2002 ingezet. Deze herziening heeft geleid tot een addendum van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, goedgekeurd door de minister op 11 februari 2014.

Om alles overzichtelijk te houden werd een gecoördineerde versie van het PRS opgemaakt. Deze bevat de samenvoeging van het oorspronkelijke structuurplan met de wijzigingen na de herziening en bevat zo de meest actuele toestand van het PRS West-Vlaanderen.


Afdelingen
Milieu: 
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 64
 
Stedenbouw:
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 53

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

 
Afdeling Stedenbouw:
Kris Devoldere
T 051 74 03 53
 
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken