Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke structuur -en uitvoeringsplannen  /  Ruimtelijke uitvoeringsplannen  /  Lopende procedure's RUP's

Lopende procedure's RUP's

RUP 't Veld

Definitief vastgesteld door provincieraad op 20 november 2018

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ’t Veld in Ardooie en Meulebeke werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 20 november 2018.

Documenten PRUP

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een verordenend grafisch plan met een aantal toelichtende kaarten. Al deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel.
De grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben na definitieve vaststelling een juridisch verordenende kracht.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ’t Veld werd niet geschorst door de Vlaamse regering. Op 10 januari 2019 werd het PRUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na deze publicatie treedt het PRUP in werking en kunnen de eerste vergunningen aangevraagd worden.
 

RUP Kleiput en omgeving in Egem

Huidige fase RUP: startnota

De Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Pittem werken een toekomstvisie uit voor ‘de kleiput en omgeving’ in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurde in haar zitting van 26/04/2018 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Kleiput en omgeving’ goed.

Documenten

  • De startnota is een eerste stap om te komen tot een toekomstvisie voor het gebied van de Kleiput en omgeving in Egem.
  • Als bijlage is het document te raadplegen dat omschrijft hoe de plan-MER opgemaakt zal worden.
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.
Voor meer info kun je terecht op de website van de provincie west-vlaanderen. 

Afdelingen
Milieu: 
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 64
 
Stedenbouw:
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 53

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

 
Afdeling Stedenbouw:
Kris Devoldere
T 051 74 03 53
 
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken