Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke structuur -en uitvoeringsplannen  /  Ruimtelijke uitvoeringsplannen  /  RUP's en BPA's  /  Herziening BPA "Centrum West-De Plaats"

Herziening BPA "Centrum West-De Plaats"

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ardooie brengt ter kennis van de bevolking dat het college, in toepassing van art. 7.4.4./1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voorgenomen heeft de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA "Centrum West-De Plaats” dd. 24/10/2008 te herzien.
 
Binnen het bestaande BPA ondervinden sommige panden hinder van de geldende voorschriften. Hierdoor staan er panden leeg en krijgen geen gepaste invulling. Dit gaat slechts over zone 6 van het BPA en daarom wordt er niet geopteerd om een RUP op te maken, maar wordt er gekozen om een deel van de voorschriften van zone 6 aan te passen aan de huidige en toekomstige vraag.
 
Overeenkomstig art. 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de herziening onderworpen aan een openbaar onderzoek van 11 juni 2020 tot en met 10 juli 2020. Tijdens die periode ligt het ontwerp van de herziening ter inzage in het gemeentehuis, dienst Omgeving, Polenplein 15 te 8850 Ardooie. De documenten kunnen tijdens die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.
 
Adviezen, bezwaren of opmerkingen aangaande dit dossier worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs of digitaal via gecoro@ardooie.be bezorgd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Polenplein 15, 8850 Ardooie.

Afdelingen
Milieu: 
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 64
 
Stedenbouw:
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 53

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

 
Afdeling Stedenbouw:
Kris Devoldere
T 051 74 03 53
 
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken